ChineseBusinessworld.com > Fuzhou TO DESTINATION

Air Travel Guide for China

Check Domestic Schedule | Book A Flight | References | Train Ticket Reservation FAQ| HOME

Fuzhou TO DESTINATION
Beijing Changchun Changsha Chengdu Chongqing
Dalian Guangzhou Guilin Haikou Hangzhou
Harbin Hefei Hongkong Jinan Kuiyang
Kunming Lanzhou Macao Nanchang Nanjing
Nanning Ningbo Qingdao

Shanghai SHA

Shengyang
Shenzhen Shijiazhuang Taiyuan Tianjing Urumqi
Wuhan Wuxi Wuyishan Xiamen Xian
Zhengzhou

Days
Flight No. A/C Dep. Arr.

Shanghai SHA

back
MF8573 737 [ 08:05 ] [ 09:15 ] 1234567
FM9522 737 [ 10:35 ] [ 11:50 ] 1234567
MF8541 737 [ 12:00 ] [ 13:15 ] 1234567
MU5598 320 [ 12:25 ] [ 13:40 ] 1234567
FM9524 757 [ 15:05 ] [ 16:20 ] 1234567
MF8547 737 [ 15:55 ] [ 17:10 ] 1234567
MU5588 320 [ 16:40 ] [ 18:05 ] 1234567
MF8563 737 [ 17:30 ] [ 18:40 ] 1234567
MU5594 73A [ 18:15 ] [ 20:00 ] 1234567
MF8549 737 [ 19:40 ] [ 20:50 ] 1234567
MU5596 319 [ 19:45 ] [ 21:10 ] 1234567

Nanning

back
MF8363 737 [ 08:15 ] [ 11:30 ] 1234567
CZ3260 738 [ 12:10 ] [ 15:50 ] 1.3.5..

Wuhan

back
MF8371 737 [ 09:00 ] [ 10:20 ] 1234567
CZ3188 737 [ 09:50 ] [ 11:10 ] ......7
CZ3260 738 [ 12:10 ] [ 13:30 ] 1.3.5..
MF8205 737 [ 16:00 ] [ 17:20 ] 1......

Nanjing

back
MF8537 737 [ 08:20 ] [ 09:30 ] 1234567
MF8079 737 [ 13:10 ] [ 14:20 ] 1..4.6.
MF8057 737 [ 15:20 ] [ 16:30 ] ..3....
MF8149 737 [ 15:25 ] [ 16:35 ] .2..5.7
MU2720 EMB [ 19:15 ] [ 20:25 ] .2..5.7
CA4992 733 [ 19:25 ] [ 20:35 ] 1234567
SC4992 733 [ 19:25 ] [ 20:35 ] 1234567

Chengdu

back
MF8435 737 [ 09:10 ] [ 11:55 ] 1.34.67
CA4230 736 [ 12:40 ] [ 16:45 ] 1234567
MF8417 737 [ 15:55 ] [ 20:00 ] .2..5..

Jinan

back
MF8521 737 [ 09:35 ] [ 11:30 ] 1.3.5..
MF8555 737 [ 08:25 ] [ 11:45 ] ...4...
SC4983 733 [ 11:15 ] [ 15:00 ] 123.567
CA4992 733 [ 19:25 ] [ 22:20 ] 1234567
SC4992 733 [ 19:25 ] [ 22:20 ] 1234567

Urumqi

back
MF8293 737 [ 08:55 ] [ 15:15 ] .2..5.7
CZ6986 737 [ 16:10 ] [ 23:00 ] 1.3..6.

Lanzhou

back
MF8215 737 [ 12:10 ] [ 16:25 ] .....6.
HU7826 733 [ 13:40 ] [ 18:00 ] .2.4.6.

Nanchang

back
MF8555 737 [ 08:25 ] [ 09:35 ] ...4...
MF8293 737 [ 08:55 ] [ 10:05 ] .2..5.7
MF8211 737 [ 15:50 ] [ 17:00 ] .2.4.67

Chongqing

back
MF8413 737 [ 08:10 ] [ 11:30 ] 1234567
CA4548 733 [ 12:10 ] [ 15:30 ] 1234567

Guangzhou

back
MF8367 737 [ 08:35 ] [ 09:55 ] 1234567
MF8347 737 [ 14:50 ] [ 16:15 ] 1234567
CZ3506 738 [ 15:40 ] [ 17:15 ] 1234567
MF8325 737 [ 18:40 ] [ 19:50 ] 1234567

Harbin

back
MF8079 737 [ 13:10 ] [ 17:25 ] 1..4.6.
MF8047 737 [ 13:30 ] [ 17:55 ] .2..5..

Guilin

back
MF8421 737 [ 16:20 ] [ 18:05 ] 1234.67

Hangzhou

back
MF8071 737 [ 08:30 ] [ 09:20 ] 1234567
MF8329 737 [ 12:10 ] [ 13:05 ] 1......
CZ6528 319 [ 12:45 ] [ 13:45 ] 1.3.5.7
MF8053 737 [ 13:30 ] [ 14:25 ] ..3...7
MF8047 737 [ 13:30 ] [ 14:25 ] .2..5..
MF8063 737 [ 15:20 ] [ 16:15 ] 1234567
CZ6556 319 [ 19:00 ] [ 19:55 ] .2.4.6.
CA4680 CRJ [ 19:40 ] [ 20:40 ] 1.34.67
SC4680 CRJ [ 19:40 ] [ 20:40 ] 1.34.67

Haikou

back
MF8341 737 [ 19:45 ] [ 21:35 ] 1.3.56.

Kunming

back
MF8437 737 [ 09:15 ] [ 12:05 ] 1234567

Zhengzhou

back
MF8345 737 [ 10:05 ] [ 12:00 ] 12.4..7
MF8215 737 [ 12:10 ] [ 14:00 ] .....6.
CZ6986 JET [ 16:10 ] [ 18:10 ] 1.3..6.
MF8329 737 [ 12:10 ] [ 15:15 ] 1......

Beijing

back
CA1822 738 [ 08:00 ] [ 10:35 ] 1234567
UA4473 738 [ 08:00 ] [ 10:35 ] 1234567
MF8115 737 [ 08:20 ] [ 10:45 ] 1234567
CA1506 JET [ 11:25 ] [ 13:55 ] 1234567
UA4464 738 [ 11:25 ] [ 14:00 ] 1.34567
MF8107 737 [ 12:00 ] [ 14:20 ] 1234567
HU7196 738 [ 12:00 ] [ 14:30 ] 1234567
MU5181 320 [ 13:50 ] [ 16:25 ] 1234567
MF8119 737 [ 15:30 ] [ 18:05 ] 1234567
MF8109 737 [ 17:20 ] [ 20:00 ] 1234567
CA1808 733 [ 19:05 ] [ 21:40 ] 1234567

Shenzhen

back
MF8363 737 [ 08:15 ] [ 09:30 ] 1234567
ZH9862 733 [ 09:40 ] [ 11:00 ] 1234567
MF8317 737 [ 13:10 ] [ 14:25 ] 1234567
CZ3578 319 [ 15:05 ] [ 16:25 ] 1234567
MF8337 737 [ 15:55 ] [ 17:10 ] 1234567

Wuyishan

back
MF8219 737 [ 15:55 ] [ 16:30 ] 1.3.5..

Xian

back
HU7826 733 [ 13:40 ] [ 16:15 ] .2.4.6.
MF8201 737 [ 16:10 ] [ 18:45 ] ....5..
MF8211 737 [ 15:50 ] [ 19:25 ] .2.4.67
MF8219 737 [ 15:55 ] [ 19:25 ] 1.3.5..
MF8205 737 [ 16:00 ] [ 19:25 ] 1......

Kuiyang

back
CA4230 736 [ 12:40 ] [ 14:55 ] 1234567
MF8421 737 [ 16:20 ] [ 19:40 ] 1234.67

Shengyang

back
MF8063 737 [ 15:20 ] [ 19:10 ] 1234567
MF8057 737 [ 15:20 ] [ 19:15 ] ..3....
CZ6556 319 [ 19:00 ] [ 23:00 ] .2.4.6.

Qingdao

back
MF8523 737 [ 08:35 ] [ 11:40 ] 1234567
CA4680 CRJ [ 19:40 ] [ 22:30 ] 1.34.67
SC4680 CRJ [ 19:40 ] [ 22:30 ] 1.34.67

Hongkong

back
MU571 320 [ 09:00 ] [ 10:30 ] 1234567
MU573 319 [ 10:00 ] [ 11:30 ] 1234567
MF8009 737 [ 11:00 ] [ 12:25 ] 1234567
MU575 320 [ 11:50 ] [ 13:20 ] 1234567
MU577 319 [ 14:50 ] [ 16:20 ] 1234567
KA661 320 [ 19:35 ] [ 21:10 ] 1234567

Macao

back
MF891 737 [ 09:40 ] [ 11:00 ] 1234567

Taiyuan

back
MF8135 737 [ 17:30 ] [ 19:45 ] 1234567
HU7674 D38 [ 13:10 ] [ 16:50 ] .2.4.6.

Hefei

back
HU7674 D38 [ 13:10 ] [ 14:40 ] .2.4.6.

Shijiazhuang

back
MF8149 737 [ 15:25 ] [ 18:45 ] .2..5.7

Changsha

back
MF8413 737 [ 08:10 ] [ 09:25 ] 1234567
CA4548 733 [ 12:10 ] [ 13:25 ] 1234567
MF8417 737 [ 15:55 ] [ 17:10 ] .2..5..

Dalian

back
MF8071 737 [ 08:30 ] [ 11:55 ] 1234567
CZ6528 319 [ 12:45 ] [ 16:25 ] 1.3.5.7

Tianjing

back
MF8117 737 [ 16:10 ] [ 19:30 ] 1234567

Ningbo

back
MF8523 737 [ 08:35 ] [ 09:35 ] 1234567

Changchun

back
MF8053 737 [ 13:30 ] [ 17:45 ] ..3...7

Xiamen

back
CA4983 733 [ 11:15 ] [ 11:55 ] 123.567
SC4983 733 [ 11:15 ] [ 11:55 ] 123.567
MF8522 737 [ 14:55 ] [ 15:35 ] 1.3.5..
MF8136 737 [ 23:25 ] [ 23:55 ] 1234567

Wuxi

back
MF8117 737 [ 16:10 ] [ 17:15 ] 1234567