CBW.com...connecting the world to China
Chinese Business World Home
Contact China Business World

Air Travel Guide for China

Check Domestic Schedule | Book A Flight | References | Train Ticket Reservation FAQ


KUNMING TO DESTINATION
 
HOME

BAOSHAN BSD

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1.3.5..
0710
0750
3Q4491
737
--
.2.4.67
0715
0755
3Q4491
737
--
1234567
2100
2140
3Q4091
737
--

TOP


BEIHAI BHY

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1.34...
0950
1110
SZ4355
737
--
......7
1650
1800
3Q4327
737
--
1.3....
1750
1900
3Q4327
737
--
.2...6.
2025
2140
SZ4355
737
--

TOP


BEIJING PEK

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
0820
1105
3Q4121
767
--
...4.6.
1005
1400
3Q4145
737
1
1......
1005
1410
3Q4145
737
1
......7
1005
1310
3Q4611
737
--
.2.....
1005
1310
3Q4611
737
--
.2..5..
1035
1340
SZ4171
737
--
....5..
1210
1510
3Q4125
737
--
 
......7
1225
1620
SZ4173
737
--
12.456.
1230
1520
CA1404
767
--
..3....
1255
1600
3Q4125
737
--
..3....
1310
1610
SZ4171
737
--
1234567
1310
1605
XW166
737
--
.23.56.
1420
1710
3Q4181
767
--
.2.4..7
1440
1720
CJ6406
ABF
--
1..4..7
1520
1810
3Q4183
767
--
..3...7
1740
2040
CA906
737
--
1..4.6.
1830
2130
SZ4171
737
--
1234567
1840
2145
XW112
737
--

TOP


CHANGCHUN CGQ

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
 
......7
1005
1525
3Q4611
737
1
.2.....
1005
1510
3Q4611
737
1
..3..6.
1510
2010
CJ6442
M82
1

TOP


CHANGSHA CSX

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1......
0735
0910
3Q4535
737
--
.23.56.
0735
0910
3Q4535
737
--
...4..7
0740
0915
3Q4573
737
--
.2..5..
1030
1200
CZ3468
737
--
1..45..
1305
1440
MU5410
320
--
.23...7
1340
1550
WH2812
146
--
.....6.
1555
1730
XW222
737
--
.2.....
1635
1800
XW222
737
--
...4..7
1810
2000
MU7436
737
--

TOP


CHANGZHOU CZX

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
..3....
1350
1720
3Q4551
737
--
.2..5..
1420
1750
3Q4551
737
--

TOP


CHENGDU CTU

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
......7
0910
1020
SZ4416
757
--
....5..
0935
1035
3Q4657
737
--
1.345..
0945
1100
SZ4416
757
--
...4..7
0950
1050
3Q4475
737
--
 
1234567
1010
1110
3U462
320
--
.2.....
1025
1220
3Q4473
M82
--
..3..6.
1510
1610
CJ6422
M82
--
...4..7
1515
1615
CJ6428
M82
--
.2..5..
1525
1620
3Q4407
737
--
 
1.34.67
1525
1630
3Q4471
737
--
.2..5.7
1635
1740
XO9406
757
--
.2..5..
1705
1810
MU7432
M82
--
..3....
1715
1820
SZ4430
757
--
1234567
1730
1835
CZ3472
737
--
..3..6.
1740
1850
CJ6428
M82
--
1234567
1805
1915
WH2416
146
--
1......
1930
2030
SZ4412
757
--
1234567
2000
2100
3U466
320
--
.2345.7
2030
2130
SZ4412
757
--
.....6.
2235
2335
SZ4412
757
--
.2...6.
2240
2340
SZ4416
737
--

TOP


CHONGQING CKG

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1......
0930
1030
3Q4477
737
--
1......
1035
1130
3Q4149
737
--
.2.45.7
1100
1200
3Q4593
737
--
..3..6.
1100
1200
3Q4721
737
--
......7
1130
1230
WU424
737
--
.2..5.7
1205
1305
MU7420
737
--
...4...
1210
1310
3Q4149
737
--
.2.....
1305
1405
MU5448
320
--
....5..
1320
1420
3Q4477
737
--
 
1..4...
1350
1500
3Q4521
737
--
..3....
1350
1500
3Q4551
737
--
.2..5..
1420
1520
3Q4551
737
--
.2.....
1510
1610
CJ6994
M90
--
1...5..
1515
1620
CJ6426
M82
--
1.3.56.
1600
1710
CJ6406
M90
--
1.3....
1635
1750
XO9422
757
--
..3..67
1800
1910
MU5448
320
--
 
.234..7
1955
2045
SZ4356
737
--
......7
2005
2105
SZ4428
757
--
1234567
2030
2130
3U468
320
--
.....6.
2100
2200
SZ4428
757
--
.....6.
2105
2200
SZ4356
737
--

TOP


DALI DLU

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
......7
0700
0740
3Q4441
737
--
1234567
0720
0750
3Q4449
737
--
..3....
0735
0805
3Q4441
737
--
.2.4.6.
0735
0805
3Q4441
737
--
..3....
0745
0825
3Q4419
CRJ
--
.....6.
0755
0830
3Q4445
737
--
.2.....
0800
0830
3Q4461
737
--
1..4...
0800
0830
3Q4461
737
--
1..4...
0815
0845
3Q4445
737
--
1...5..
0815
0845
3Q4445
737
--
..3.567
0835
0910
3Q4461
737
--
......7
0845
0920
3Q4445
737
--
..3....
0950
1155
3Q4462
737
1
...4...
1045
1130
3Q4469
737
--
......7
1050
1300
3Q4462
737
1
1......
1150
1350
3Q4462
737
1
.2.....
1205
1355
3Q4462
737
1
.....6.
1655
1910
3Q4462
737
1
.....6.
1700
1730
3Q4419
737
--
...4...
1750
2000
3Q4462
737
1
....5..
1820
2030
3Q4462
737
1

TOP


DALIAN DLC

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1.3.5..
1645
2120
CZ6428
319
--
.2.4.67
1645
2120
CZ6426
319
--

TOP


FUZHOU FOC

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
.....6.
1300
1530
3Q4581
737
--
1......
1300
1530
3Q4581
737
--
...4...
1300
1530
3Q4581
737
--
.2.45.7
1315
1635
MF8438
737
1
1..4.6.
2100
2315
MF8410
737
--

TOP


GUANGZHOU CAN

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
...4..7
0830
1000
3Q4381
737
--
1....6.
0830
1000
3Q4381
737
--
.23.5..
0835
1000
3Q4381
767
--
.....6.
1010
1145
3Q4343
737
--
....5..
1010
1145
3Q4343
737
--
.2.4...
1010
1145
3Q4343
737
--
1.3456.
1140
1310
CZ3402
757
--
1.34.6.
1250
1420
CJ6732
M82
--
1234567
1600
1730
3Q4341
767
--
1234567
1620
1755
CZ3410
757
--
.2...6.
1750
1920
SZ4371
737
--
12.4.67
2000
2145
CZ3420
757
--
..3.5..
2145
2325
CZ3420
757
--

TOP


GUILIN KWL

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
12.4.67
0955
1105
SZ4871
757
--
12345.7
1430
1540
3Q4349
737
--
.....6.
1450
1600
3Q4349
737
--
1234567
1710
1815
CZ8948
737
--
..3....
1900
2015
HU606
737
--

TOP


GUIYANG KME

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
1145
1250
CZ3424
737
--
1.3.56.
1220
1310
CZ3476
737
--
.2..5.7
1230
1320
F65936
320
--
...4...
1355
1445
3Q4547
737
1....6.
1400
1450
3Q4547
737
--
1.3....
1740
1835
F65636
320
--
1.34.67
1805
1905
SZ4464
737
--
.2.....
1830
1925
SZ4464
737
--
1.3.5.7
2105
2150
CZ8650
737
--
....5..
2130
2225
SZ4464
737
--

TOP


HAIKOU HAK

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
1925
2055
MU5747
73C
--
1234567
2040
2220
HU7086
737
--

TOP


HANGZHOU HGH

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1..4.6.
0750
1015
3Q4587
737
--
.2..5.7
1235
1540
F65936
320
1
..3...7
1410
1640
3U551
320
--
1...5..
1540
1815
CJ6948
M90
--
...4.6.
1655
2050
F65816
320
1

TOP


HARBIN HRB

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
..34...
0755
1310
3Q4651
737
1
.....6.
0755
1310
3Q4651
737
1
......7
1505
2020
CJ6946
M90
1
1...5..
1540
2150
CJ6948
M90
1
.2.....
1610
2100
CJ6944
M90
1

TOP


HEFEI HFE

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
0950
1330
MU5771
733

TOP


HONGKONG HKG

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
1035
1230
CZ341
757
--

TOP


HUANGYAN HYN

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
.2.4.6.
2205
0145
MU5488
146
--

TOP


JINAN TNA

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
..34...
0755
1040
3Q4651
737
--
.....6.
0755
1040
3Q4651
737
--
12.45..
1310
1655
SC146
737
1
......7
1345
1655
SC146
737
1
..3..6.
1725
2100
MU5492
320
1

TOP


LANZHOU LHW

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
..3.5..
1120
1320
MU5727
733
--
1234567
1900
2200
MU2406
320
--

TOP


LHASA LXA

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
...4..7
0850
1205
SZ4429
757
1

TOP


NANCHANG KHN

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
1525
1720
MU5795
70C
--
1.3.5.7
1930
2120
MU2620
733
--

TOP


NANJING NKG

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
123.56.
0740
1005
3Q4571
737
--
...4..7
0740
1120
3Q4573
737
1
.2..5..
1305
1640
MU5410
320
1
.234..7
1340
1800
WH2812
146
1
..34.67
1800
2130
MU5448
320
1
1......
1810
2125
MU5410
320
1

TOP


NANNING NNG

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
0820
0930
MU5761
733
--
1.3.5.7
1345
1445
CZ3250
735
--
.2.4...
1930
2030
CZ3864
733
--

TOP


QINGDAO TAO

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
.2.4..7
0740
1035
3Q4565
737
--
.2.....
1230
1600
SC268
737
1
1...5..
1240
1700
SC246
737
1
.....6.
1440
1700
SC246
737
1
...4...
1600
2000
MU5418
320
1

TOP


SHANGHAI SHA

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
12...67
0815
1040
3Q4541
767
--
..345..
0830
1100
3Q4541
767
--
1...5..
0900
1210
SZ4517
737
1
.2.....
0925
1310
3Q4531
737
1
....5..
0925
1310
3Q4531
737
1
..3...7
0955
1400
3Q4549
737
1
1234567
1915
2140
FM454
737
--
....5.7
1110
1400
3Q4511
737
--
.2.....
1110
1400
3Q4511
737
--
1234567
1150
1425
MU5406
M82
--
1....6.
1400
1735
3Q4547
737
1
......7
1455
1745
3Q4545
737
--
....5..
1500
1745
3Q4545
737
--
...4...
1525
1755
3Q4539
767
--
1234567
1545
1830
FM452
737
--

TOP


SHENYANG SHE

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
0725
1200
3Q4681
737
1
.2.4..7
1515
2020
CJ6406
M90
1
1.3.56.
1600
2030
CJ6404
M90
1

TOP


SHENZHEN SZX

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
1150
1330
ZH9986
738
--
1234567
1150
1340
CZ3460
319
1234567
1415
1545
MU5757
767
1234567
1635
1825
CA4373
736
1234567
1730
1915
ZH9834
73G
1.3.5.7
2010
2150
ZH9996
JET
1234567
2030
2210
CZ3452
319

TOP


SHIJIAZHUANG SJW

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1......
1035
1400
3Q4149
737
1
...4...
1210
1540
3Q4149
737
1
.2..5..
1705
2050
MU7432
M82
1

TOP


TAIYUAN TYN

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
..3..6.
1100
1420
3Q4721
737
1
.2..5.7
1205
1550
MU7420
737
1

TOP


TIANJIN TSN

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
...4..7
1540
1940
XW226
737
1
.....6.
1555
2010
XW222
737
1
.2.....
1635
2040
XW222
737
1

TOP


URUMQI URC

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
.2..5.7
1635
2235
XO9406
757
1
1.3....
1635
2150
XO9410
757
1

TOP


WUHAN WUH

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
.2.4.6.
0945
1215
WU422
737
--
1.3.5..
1030
1215
WU422
737
--
......7
1130
1435
WU424
424
1
.2....7
1235
1520
CZ3424
757
1
 
1...5..
1240
1445
SC246
737
--
..3..6.
1435
1625
3Q4537
737
--
.....6.
1440
1445
SC246
737
--
...4...
1600
1740
MU5418
320
--
1..4...
1645
1920
CZ3424
757
1
..3.56.
2150
2330
CZ3424
757
--

TOP


XIAMEN XMN

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
..3..67
0805
1025
3Q4815
737
--
1.34.67
0950
1310
SZ4871
737
1
12..5..
1040
1245
MF8406
737
--
...4.6.
1840
2045
MF8406
737
--

TOP


XI'AN SIA

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1.3.5.7
0805
1025
3Q4281
737
--
1235467
1100
1245
WH2410
320
--
 
12.45..
1310
1455
SC146
737
--
 
......7
1345
1455
SC146
737
--
 
.....6.
1455
1810
CJ6422
M82
1
..3....
1535
1810
CJ6422
M82
1

TOP


XINING XNN

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1.3....
1635
1830
XO9410
757
--

TOP


XISHUANGBANNA JHG

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1..4...
0800
1000
3Q4461
737
1
.2.....
0800
1000
3Q4461
737
1
....5..
0800
1000
3Q4465
737
1
...4...
0805
1010
3Q4465
737
1
.23....
0810
1010
3Q4465
737
1
..3.567
0835
1030
3Q4461
737
1
...4...
0855
0935
3Q4468
CRJ
--
..3....
0855
0940
3Q4497
CRJ
--
1......
0945
1150
3Q4465
737
1
..3....
0950
1030
3Q4462
737
--
...4...
1015
1220
3Q4469
737
1
..3..6.
1020
1100
3Q467
737
--
......7
1050
1130
3Q4462
737
--
1......
1150
1230
3Q4462
737
--
....5..
1150
1440
3Q4469
737
1
......7
1200
1240
3Q4443
CRJ
--
.2.....
1205
1240
3Q4462
737
--
...4..7
1230
1315
XW225
737
--
.2..5..
1245
1320
3Q4427
737
--
.....6.
1305
1350
XW221
737
--
.2.....
1345
1430
XW221
737
--
......7
1610
1650
3Q4466
737
--
1234567
1610
1700
FM453
737
--
.2.456.
1640
1715
3Q4466
737
--
....5..
1650
1725
3Q4466
737
--
1.3....
1655
1735
3Q4466
737
--
..3....
1655
1910
3Q4469
737
1
.....6.
1700
1740
3Q4462
737
--
.2.....
1700
1740
3Q4443
CRJ
--
.2.....
1700
1740
3Q4497
CRJ
--
...4...
1750
1830
3Q4462
737
--
.....6.
1750
2000
3Q4465
737
1
.....6.
1800
1840
3Q4443
CRJ
--
1......
1800
1840
3Q4443
CRJ
--
.....6.
1810
1850
3Q4495
CRJ
--
1234...
1820
1900
3Q4429
737
--
....5..
1820
1900
3Q4462
737
1
......7
1820
2025
3Q4465
737
1
12345.7
1835
1915
3Q4421
737
--
.....6.
1835
1915
3Q4421
737
--
.....6.
1840
1920
3Q4429
737
--
.2..5..
1845
1925
3Q4408
737
--
..3....
1845
1930
3Q4447
737
--
...4.6.
1850
1930
3Q4447
737
--
.2.....
1855
1935
3Q4447
737
--
.....6.
1855
1940
3Q4497
CRJ
--
1234567
1900
1940
3Q4431
737
--
......7
1910
1950
3Q4433
737
--
1234567
1940
2020
3Q4451
737
--
1..4.6.
1950
2030
3Q4435
737
--
..3....
1950
2030
3Q4443
CRJ
--
12..5.7
2000
2040
3Q4425
737
--
1.....7
2010
2050
3Q4423
737
--
..3....
2010
2050
3Q4423
737
--
..34...
2030
2110
3Q4425
737
--
......7
2030
2110
3Q4435
737
--

TOP


XUZHOU XUZ

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1..4...
1350
1725
3Q4521
737
1

TOP


YIBIN YBP

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
..3...7
0955
1040
3Q4549
737
--
 
...4.6.
1005
1050
3Q4145
737
--
1......
1005
1050
3Q4145
737
--
1.3.5.7
1450
1540
3U476
ERJ
--

TOP


YICHANG YIH

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
.2.....
0925
1050
3Q4531
737
--
 
....5..
0925
1050
3Q4531
737
--

TOP


ZHANJIANG ZHA

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
.2..5.7
1000
1120
3Q4321
737
--
 
...4...
1355
1530
3Q4321
737
--

TOP


ZHENGZHOU CGO

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
1234567
0725
0930
3Q4681
737
--
 
1.3.56.
1220
1530
CZ3476
737
--
1...5..
1500
1830
CZ6426
M82
1
......7
1505
1700
CZ6946
M90
--
...4..7
1540
1800
XW226
737
--
1234567
1730
2045
CZ3472
737
1

TOP


ZHUHAI ZUH

Days
Dep.
Arr.
Flight
A/C
Stops
R
...4...
1200
1440
CZ8746
757
1
1.3.5..
1330
1610
3Q4387
737
1
.2....7
1540
1710
3Q4389
737
--
.2...67
1940
2225
CZ8746
757
1

TOP


Home Highlight Business Travel General Site Index Contact US

Copyright 1995-2005 ASM Companies
US Office: E-Mail:
China Office: Tel (010) 5166 1575, 5869 9359, Fax: 5900 2947, E-Mail: